Vi birate akciju u Galileu!

Kupite 3 artikla i više te ostvarite najveći popust na najskupljem artiklu.

Prvi artikl 10% popusta, drugi artikl 20% popusta, treći i svaki sljedeći 30% popusta.

Odaberite proizvode iz nove kolekcije i iskoristite najveće popuste na najskupljim proizvodima.

Budi IN, nosi Galileo.

#GalileoAllForMen