Poštovani korisnici web stranice Pula City Malla i poštovani primatelji newslettera, skrećemo Vam pozornost na mjere koje poduzimamo s ciljem zaštite vaše privatnosti.

Privatnost:

Web stranica pulacitymall.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke o korisnicima, pulacitymall.hr neće davati na uvid niti korištenje trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Pulacitymall.hr može u skladu sa zakonom prikupljati podatke o korisnicima tijekom korištenja portala (isključivo podatci o uređaju i pružatelju internetske usluge). Ove podatke pulacitymall.hr koristi za poboljšanje sadržaja web stranice i pružanja bolje usluge i informiranja posjetitelja.

Pulacitymall.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja pravila web stranice ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Zloupotreba interneta i slanje neželjene elektroničke pošte
Na web stranici pulacitymall.hr vjerujemo u internetski svijet bez zloupotrebe posjetitelja putem neželjene elektroničke pošte (SPAM) te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pojedincima i organizacijama koje zloupotrebljavaju internet na štetu nas pružatelja internetskih usluga i korisnika stanemo na kraj putem svim pravnih raspoloživih sredstava. Pulacitymall.hr vam ni u kojem slučaju neće slati e-mail newslettere za koje se niste prijavili na našim web stranicama, prilikom korištenja WiFi mreže Pula City Malla uz pristanak korisnika ili na neki drugi način uz privolu i dopuštenje korisnika. Slijedom toga svoje elektroničke sandučiće možete koristiti za spremanje i pregledavanje samo korisnih e-mailova. Navest ćemo nekoliko detalja koji vam trebaju predočiti koliko su vaši podaci na pulacitymall.hr sigurni.

Vaše e-mail adrese
pulacitymall.hr pohranjuje vaše e-mail adrese i ostale podatke koje ste dobrovoljno dali prilikom upisa u našu newsletter listu. Pulacitymall.hr koristi vaše e-mail adrese za slanje newslettera putem „newsletter management platforme“, i to samo onih za koji ste se prijavili da ga želite primati u vaš elektronički sandučić. Vi se možete ispisati iz newsletter liste u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga bez ikakve nelagode ili grižnje savjesti. Ako budete imali bilo kakav tehnički problem pri ispisivanju iz newsletter liste, ne oklijevajte nas kontaktirati putem e-maila: info@pulacitymall.hr; u bilo koje doba i naš tehnički odjel će vas odmah ispisati iz newsletter liste primatelja ako to sami ne uspijete putem ponuđenih linkova za ispis. Ako opet poželite biti naš newsletter primatelj to uvijek možete učiniti ispunjavajući formu na ovim web stranicama (na donjem desnom uglu niže).

Pulacitymall.hr može koristiti vašu e-mail adresu kako bi personalizirali vaš profil koji ste kreirali i isključivo iz razloga da vam pošaljemo korisnu i točnu informaciju shodnu vašim navedenim podacima ili u svrhu provođenja i obrade istraživanja putem newslettera, a sve u svrhu dobivanja relevantnih istraživačkih podataka koje nam koriste da budemo još bolji i da vama kao našem korisniku pružimo bolju informaciju o našim uslugama.

Specijalne obavijesti putem newslettera
Uz naše redovito slanje newslettera na koji ste se dobrovoljno i besplatno pretplatili, mi ćemo biti slobodni poslati vam neku specijalnu obavijest za koju vjerujemo da bi vam mogla koristiti, a to mogu biti i oglasne poruke ili komercijalne poruke. Na primjer poslat ćemo vam poziv da se priključite u neku našu nagradnu igru na web stranici pulacitymall.hr ili putem naših društvenih mreža. Također ćemo slati i obavijesti od šireg društvenog, kulturnog i humanitarnog značaja za zajednicu u kojoj djelujemo (grad Pula i okolica).

Ispisivanje sa mailing liste
U našim newsletter listama ispisivanje iz mailing lista je vrlo jednostavno i napravljeno, dostupno i prilagođeno korisniku. Dovoljno je da potražite link za odjavu sa newslettera koji se nalazi na dnu našeg newslettera, kliknete na: „click here to unsubscribe“ i ispišite se mailing liste.

Slanje upita putem kontakt obrasca
Podaci dobiveni od korisnika koriste se u dobroj namjeri, za potrebe za koje su dani i nisu namijenjeni trećim stranama te se trećoj strani mogu dostaviti samo uz dozvolu korisnika ili u slučajevima propisanim zakonom.

 

Zahvaljujemo na vjernosti i suradnji,