Članovi i volonteri Lige protiv raka Pula i Stoma kluba Pula u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Medicinskom školom Pula, obilježit će Dan osoba sa stomom javnozdravstvenom akcijom koja će se održati u petak 12. listopada 2018. od 11h – 13h u mallu ispred Interspara.

Ovim se obilježavanjem želi svratiti pozornost javnosti na potrebu širenja znanja o raku debelog crijeva, njegovom nastanku, mogućnostima sprečavanja kao i rehabilitaciji oboljelih.

S obzirom na visoku pojavnost raka debelog crijeva u Hrvatskoj, od osobitog je značaja postići visok odaziv na preventivni pregled u okviru organiziranog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka, te je, da se to postigne, važna podrška cijelog društva.

Akcija se organizira kako bi se građani upozorili na rizike i mogućnosti prevencije raka i ostalih bolesti debelog crijeva i dio je projekta Lige protiv raka Pula koji financijski podržava Odjel za zdravstvo Istarske županije.

Tijekom akcije dijelit će se informativni letci, brošure i promotivni materijali.

Pozivamo naše sugrađane da iskoriste mogućnost informiranja i educiranja kao bi briga za vlastito zdravlje bila još uspješnija.

Zapamtite, bolje spriječiti nego liječiti, vidimo se sutra u Pula City Mallu!