PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Postani zaštitno lice Pula City Mall-a“

ČLANAK 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj “Postani zaštitno lice Pula City Mall-a “ (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje ZDR Retail Omikron d.o.o. (OIB: 12073851077), Zagrebačka avenija 100a/II, 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator), a s ciljem promocije brenda Pula City Mall-a. Natječaj se provodi u Republici Hrvatskoj. Podaci prikupljeni Natječajem koristit će se samo na način predviđen Pravilima o privatnosti.

 

Članak 2.

PRAVO SUDJELOVANJA

U Natječaju pravo sudjelovanja imaju osobe starije od 18 godina do maksimalno navršenih 55 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i članovi njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju Tehničku podršku Organizatora.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Natječaj ili o digitalnom portfelju Organizatora. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju kako je opisano u Članku 7. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook i Instagram stranicama te web portalima Organizatorovog digitalnog portfelja objavi njihovo ime i prezime te vidi njihova fotografija i eventualni popratni tekst koji su napisali.
Organizator se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će ih koristi za svoje legitimne svrhe i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 3.

TRAJANJE

Natječaj počinje 13. svibnja i završava 27. svibnja 2024. godine u 23:59 sati. (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Natječaja).

 

Članak 4.

NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionik mora u razdoblju od 13.05. do 27.05.2024. godine na fotografiji koju objavljuje na svom osobnom Facebook ili Instagram profilu označiti profil Pula City Mall-a te u nekoliko rečenica objasniti zašto baš on/ona zaslužuje laskavu titulu. Po završetku Natječaja ocjenjivački sud donosi odluku o izboru deset finalista Natječaja. Odluka o izboru deset finalista biti će javno objavljena 03.06.2024. godine.

03.06.2024. godine deset odabranih finalista Natječaja učestvuje u izboru za Foto lice Pula City Mall-a koje će se održati na službenom Facebook i Instagram profilu Pula City Mall-a. Pobjednika biraju pratitelji službene Facebook stranice i Instagram profila Pula City Mall-a brojem lajkova nastalih zbrajanjem lajkova s obje društvene mreže. Izbor je otvoren od 03.06. do 10.06.2024. godine. Pobjednik/ca kategorije Foto lice Pula City Mall-a se proglašava u velikom finalu 20. 06.2024. godine.

Veliko finale uz organizaciju modne revije održati će se 20.06.2024. godine u Pula City Mall-u. Deset finalista, sudjeluje o finalu od kojih ocjenjivački sud bira Zaštitno lice Pula City Mall-a na razdoblje od 01.07.2024. do 30.06.2025. godine, Model Pula City Mall-a te službeno proglašava već odabrano Foto lice Pula City Mall-a.

Korištenje bilo kakvih neprimjerenih radnja za prijavu pod različitim identitetima nije dopušteno i u tom slučaju ocjenjivački sud vas može diskvalificirati iz Natječaja, kao i one Sudionike za koje postoji sumnja da se ne pridržavaju pravila ovog Natječaja.

 

Članak 5.

NAGRADA

Nagrada se dodjeljuje za tri titule: Zaštitno lice Pula City Mall-a, Model Pula City Mall-a i Foto lice Pula City Mall-a, a prema izboru ocjenjivačkog suda. Ukupno će biti nagrađeno tri sudionika.

Nagrade:

 • Zaštitno lice Pula City Malla – mjesečni honorar od 200,00 EUR kroz godinu dana, poklon bonovi Pula City Mall-a u vrijednosti od 100 EUR, razni pokloni iznenađenja, putovanje iznenađenja za dvije osobe, cvijeće, lenta…
 • Model Pula City Malla – nagrada od 1.000 EUR u novcu (jednokratno), poklon bonovi Pula City Mall-a u vrijednosti 50 EUR, poklon iznenađenja, cvijeće, lenta…
 • Foto lice Pula City Malla – nagrada od 600 EUR u novcu (jednokratno), poklon bonovi Pula City Mall-a u vrijednosti 50 EUR, poklon iznenađenja, cvijeće, lenta…

Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za druge proizvode, niti se može zamijeniti za novac. Ako se nagrada ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Organizator zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu za pojedinu titulu po Natječaju.

 

Članak 6.

DOBITNICI / SUDIONICI

Zaštitno lice Pula City Malla obvezuje se za razdoblje od godinu dana (01.07.2024. – 30.06.2025.) na sljedeće:

 • Sudjelovanje u snimanju kampanja predstavljanja novih modnih kolekcija (do 6 kampanja godišnje)
 • Promocija Pula City Malla na društvenim mrežama
 • Promocija Pula City Malla u medijim
 • Sudjelovanje na glavnim događanjima u organizaciji Pula City Malla (do 4 događanja godišnje)
 • Sudjelovanje na događanjima povezanih uz modu, sport i humanitarna djelovanja u kojima sudjeluje Pula City Mall (do 3 događanja godišnje)
 • ostalo prema dogovoru.

Model Pula City Mall-a te Foto lice Pula City Mall-a sudjeluju u Natječaju jednokratno kao i ostali Sudionici. Model Pula City Mall-a nasljeđuje i nastavlja jednogodišnji angažman Zaštitnog lice Pula City Mall-a u slučaju da izabrano Zaštitno lice Pula City Mall-a ne ispunjava svoje propisane i dogovorene obveze ili nastanu druge okolnosti zbog kojih bi nastavak suradnje mogao štetiti ugledu i radu Pula City Mall-a.

 

Članak 7.

UVJETI SUDJELOVANJA

Kao uvjet za sudjelovanje, Sudionici su suglasni da se Organizator, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od navedenog u Članku 5.

 

Članak 8.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuju njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u Natječaju, a sve u svrhu provođenja Natječaja. Organizator je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Kontakt Organizatora za pitanja zaštite osobnih podataka je: info@pulacitymall.hr
Sudionik ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Natječaju.
Više o politici zaštite privatnosti Organizatora možete naći na:
http://www.pulacitymall.hr

 

Članak 9.

ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju Natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne) funkcioniranja;
 • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizatora ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
 • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Članak 10.

MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo otkazivanja Natječaja ili promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.


U Zagrebu, 13.05.2024.
ZDR Retail Omikron d.o.o.