Gdje su jesenske boje?

Možda ih još ne vidimo na krošnjama ili suhom lišću koje raznosi vjetar, ali one su tu – u New Yorkeru!